Što radimo

LikeRi d.o.o. je tvrtka za proizvodnju inovativnih likera jedinstvenih okusa sa naglaskom na tradicijsku komponentu proizvoda otoka Krka. Projekt je nastao istraživanjem tržišta te eksperimentiranjem sa novim inovativnim okusima likera te u trenutnoj ponudi imamo likere: Lemonica (na bazi limuna i ljekovitog bilja sa područja HR otoka) i Zlatna (na bazi bijelog vina od sorte žlahtina). Zlatna je jedinstveni proizvod na svjetskom tržištu za kojeg već postoji ozbiljan izvozni potencijal.


Liker je tradicijsko piće koje se pije u određeno vrijeme i u određenim prilikama te kao takav ima svoje mjesto na tržištu. Postoji tristotinjak različitih okusa likera koji se nude na svjetskom tržištu te su uživatelji likera u konstatnoj potrazi za novim okusima. LikeRi d.o.o. su istraživali preferencije korisnika i otkrili da na svjetskom tržištu ne postoji liker na bazi tradicionalne vinske sorte žlahtina. Zatim se pristupilo tehnološkim razradama proizvoda, probnim proizvodnjama te se uspjelo dobiti liker koji će odgovarati potrebama kupaca. Reakcije na probne serije su izvrsne, kako u RH tako i u inozemstvu, te se u 2014. godini pristupilo osnivanju tvrtke koja će se baviti proizvodnjom inovativnih okusa likera. Među ostalim tu su autohtona maslina, magriž sa otoka, sve sirovine kojima naši otoci i primorje obiluju, a predstavljaju jedinstvenost i originalnost na svjetskom tržištu.

Prilikom poslovnog posjeta Londonu projekt LikeRi je dobio mnoge pohvale u kategoriji kvalitete pića,te se za isti proizvod već priprema narudžba od strane firmi koje su izrazile interes za isti, kako bi ga svojom snagom prezentirale na Azijskom i Američkom kontinentu.

10531417_318644741636597_7909206070132125290_o.jpg